Cabomba

caroliniana

En meget populær sydamerikansk stængelplante på grund af de smukke finløvede blade. Stænglen kan blive 30-80 cm høj og 5-8 cm bred. Det er den mindst lyskrævende af Cabomba-arterne, men den volder dog stadig problemer i svagt belyste akvarier. Har man ikke lys nok, kan det anbefales at forsøge med den mindre lyskrævende Limnophila sessiliflora. Man opnår den flotteste dekorationsværdi, hvis den plantes i grupper. Planten spises lokalt som grøntsag.

Planteinfo
Oprindelse:   
Kosmopolit
Type:   
Stængel
Vækst:   
hurtig
Højde:   
30 cm - 80 cm
Bredde:   
5 cm - 8 cm
Lyskrav:   
0,50 Watt per liter
CO2-krav:   
6-14 mg per liter
Layoutinspiration
Plant Care
Cabomba caroliniana (015)