Salvinia

natans

Salvinia natans er en kosmopolitisk flydebregne på 1-3 cm højde. Den er hurtigt voksende, hvis der er tilstrækkelige mængder næringsstoffer og lys. Hvis bladene bliver lyse, er det tegn på, at planten mangler mikronæringsstoffer. Kan nemt tage lyset fra bundplanterne i akvariet. Salvina-arterne har små hår på bladene, der gør dem vandskyende. Den kan medvirke til algebekæmpelse ved at skygge dele af akvariet og ved at bruge næringsstofferne i vandet. Under optimale vækstforhold bliver planten meget stor. Dekorativ plante til åbne akvarier.

Planteinfo
Oprindelse:   
Kosmopolit
Type:   
Flydeplanter
Vækst:   
hurtig
Højde:   
1 cm - 3 cm
Bredde:   
5 cm - 10 cm
Lyskrav:   
0,25 Watt per liter
CO2-krav:   
3-5 mg per liter
Layoutinspiration
Plant Care
Salvinia natans (011)